Rambler's Top100

Подолия - Поділля

Мир растений. Світ рослин.

   [на главную страницу]

[наш проект] [nota bene] [email]

[на головну сторінку]  

Золототысячник

Это растение растет на сухих полянах, степных холмах.

В народе его зовут по-разному: земляная трава, звезды, золотник, сердечник, сентория, центаврия и т.п.

Средневековые лекари-монахи, неправильно объяснив латинское название этого растения, распространили легенду о волшебном исцелении при ее помощи. Вот эта легенда.

Какой-то богач, страдавший тяжелой болезнью, поклялся: исцелюсь - пожертвую бедным сто золотых. Во сне к нему явился ангел и сказал: "Принимай ту траву, которую я тебе принес, и ты исцелишься, но и не забудь исполнить свое обещание". Богач отдал бедным сто золотых, начал лечиться травой и вскоре был совсем здоров. С тех пор и стали называть это растение золототысячником.

Цветет золототысячник с июня до поздней осени. Хотя один цветочек цветет 5 дней, но в соцветии цветов много и распускаются они не одновременно. Так что отдельное растение может цвести очень долго. Интересен тот факт, что впервые лепестки распускаются лишь тогда, когда температура воздуха достигает 20 и больше градусов.

Латинское название растения связано с именем Мудрого Кентавра Херона - большого знатока лечебных растений.

По древнегреческим мифам он использовал траву и цветы золототысячника для лечения разных заболеваний. Именно потому выдающиеся ученые античных времен Диоскриз и Плиний назвали растение центаврией.

Таким образом, еще в античные времена золототысячник славился своими лечебными свойствами.

Как лекарственное сырье траву золототысячника заготавливают в начале его цветения, что не дает возможности растению создать семена.

Следовательно, при массовых заготовках золототысячника следует помнить и про его сбережение: надо оставлять несколько цветущих растений для размножения, подсеивать семена на природных угодьях, создавать семенные заказники и резерваты.

Золототысячник : Кукушкины башмачки
Любка двулистая : Спорыш : Разрыв-трава
Гвоздика : Васильки : Адонис весенний
Волчьи ягоды : Кувшинка белая : Девясил
Плющ : Азалия : Ландыш : Аир : Зверобой
Лапчатка прямостоячая : Первоцвет : Ряст
Сон-трава : Незабудка : Яснотка белая

Золототисячник

Ця рослина зростає на сухих галявинах, степових схилах.

Звуть золототисячник у народі по-різному: земляна трава, зірки, золотник, сердешник, сенторія, центаврія і т.п.

Середньовічні монахи-лікарі, неправильно витлумачивши латинську назву цієї рослини, поширили легенду про чудодійне зцілення за її допомогою. Ось та легенда.

Якийсь багатий, що страждав від тяжкої хвороби, поклявся: зцілюся - пожертвую бідним сто золотих. Уві сні до нього з'явився ангел і сказав: "Уживай траву, що я приніс, і ти зцілишся, та ж не забудь виконати свою клятву". Багатий віддав бідним сто золотих, почав лікуватися травою і невдовзі одужав. Відтоді рослину й називають золототисячником.

Цвіте золототисячник з червня до пізньої осені. Хоча тривалість цвітіння однієї квіточки триває 5 днів, а в суцвітті квіточок багато і розвиваються вони не одночасно, то окрема рослинка квітне дуже довго. Цікаво, що вперше розкривання квіток відбувається лише тоді, коли температура повітря досягає 20 і більше градусів.

Латинську назву рослини пов'язують з іменем Мудрого Кентавра Хірона - великого знавця лікувальних рослин.

За давньогрецькою міфологією він використовував траву і квіти золототисячника для лікування деяких захворювань. Саме тому видатні вчені античних часів Діоскріз і Пліній назвали рослину центаврією.

Отже, ще за античних часів золототисячник славився своїми лікувальними властивостями.

Як лікарську сировину заготовляють траву золототисячника малого на початку цвітіння, що не дає можливості рослині утворити насіння.

Отже, при масових заготівлях цієї рослини слід пам'ятати і про її збереження: залишати деякі квітучі рослини для розмноження, підсівати насіння на природних угіддях, створювати насінницькі заказники та резервати.

Золототисячник : Зозулині черевички
Любка дволиста : Спориш : Розрив-трава
Гвоздика : Волошки : Адоніс весняний
Вовчі ягоди : Латаття біле : Оман
Плющ : Азалія : Конвалія : Аїр : Звіробій
Перстач прямостоячий : Первоцвіт : Ряст
Сон-трава : Незабудка : Ясенець білий

Rambler's Top100

Copyright
© podil.com

О работе сайта пишите [вебмастеру].
По роботі сайту пишіть [вебмайстру].